HORGALL.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Az ÁSZF 2020.07.02-tól határozatlan időtartamra lép hatályba és a szerződő felek részéről a hatályba lépés napján, tovább az azt követően megkötött adásvételi jogügyeletekre alkalmazható.

Megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.horgall.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.horgall.hu/aszf és bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.horgall.hu/aszf

A cégünkkel való együttműködés során beszerzett adatokat kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, illetve megtesz mindent annak érdekében, hogy illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.

SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

A szolgáltató neve/képviselő: Bereczki Nóra egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 2519 Piliscsév, Rózsa köz 4/a

Elektronikus levelezési cím: info@horgall.hu

Telefonszáma: +36 30 215 8019

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2020. július 02. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, valamint az adatkezelésekhez hozzájárul.

A webáruházban megjelenített termékek kizárólag a weboldalon (https://www.horgall.hu) keresztül vagy elektronikus levelezés (info@horgall.hu) útján rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a szállítás díját. A termék leírása mellett feltüntetett termékár tehát nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül a termék kiegyenlítésre. A vevőnek a kiszállítás költségét is meg kell fizetnie. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az árak forintban értendők. A weboldalon valamint az e-mail-ben feltüntetett és visszaigazolt árak bruttó árak, nem tartalmaznak áfát, mert a szolgáltató alanya adómentességet élvez az Áfa tv. hatálya alól. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Az eladó nem vállal felelősséget a honlapon illetve egyéb internetes felületein megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt, továbbá a termékleírásban szereplő hibáért sem, melynek ismeretében vásárolja meg a vevő az adott terméket. Továbbá az eladó kijelenti, hogy a termék színe a valóságban bizonyos mértékben eltérhet a képernyőn látható színektől (minden kijelző másképp jeleníti meg az adott színt), így az esetleges színárnyalat eltérésekért felelősséget és garanciát nem vállal.

A termékekben (kivéve ajándékcsomagok) elhelyezett tárgyak csak illusztrációként szerepelnek, az árusított termékeknek nem része.

Amennyiben akciós ár illetve nyereményjáték kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért és hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A szolgáltató kijelenti, hogy a termékek egyedi logózása minimum 25 db termék megrendelése esetén lehetséges.

RENDELÉS MENETE

A vásárló árajánlatot kérhet egyedi elképzelései szerint az árajánlat menüpont alatt, illetve az info@horgall.hu elektronikus levelezési címünkre is leírhatja konkrét elképzeléseit. Vásárolhat terméket a szolgáltató webshopján (https://www.horgall.hu/termekek) keresztül is.

A rendelés folyamata nem az árajánlat kérés időpontjától értendő, hanem a rendelés leadásának a szolgáltató részéről történő tényleges visszaigazolásától, melyet az eladó az info@horgall.hu elektronikus levelezési címről küld a vásárló részére.

Az eladó ebben az elektronikus levélben kijelenti, hogy a vásárló által kért egyedi termék elkészítése a megbeszélt paraméterek alapján megvalósítható-e vagy sem.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés a vásárlással kapcsolatosan akkor jön létre, amikor a szolgáltató e-mailben értesíti a vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a vásárló elképzelése nem megvalósítható, a termék nem elkészíthető.

Az árajánlatkérés díjmentes és nem von maga után semmilyen kötelezettséget!

Fizetési módok leírása

 • Átutalás: A vásárló a rendelési visszaigazolásban feltüntetett teljes összeget a szállítási költséggel együtt átutalja, ugyanebben a levélben feltüntetett bankszámlaszámra (eladó bankszámlaszámára). Az összeg beérkezését követően a termék elkészítése és kiszállítása megkezdődik.
 • Utánvét: A vásárló a rendelési visszaigazolásban feltüntetett teljes összeget a futárnál készpénzzel rendezi. Utánvét kezelés díja 990 Ft, mely a vásárlót terheli.

Átvételi módok és szállítási költség leírása

 • Házhoz szállítás: GLS futárszolgálat segítségével, 1500 Ft szállítási költséggel, amely a vásárlót terheli.
 • A szállítási költség 7000 Ft érték felett történő vásárlás esetén ingyenes.

Termék elkészítésének és kiszállításának ideje

 • Karkötők és kulcstartók elkészítési ideje (a rendelt méret alapján): 1 munkanap.
 • Horgolt termék elkészítési ideje: 1-3 munkanap.
 • A kiszállítás a termék elkészülését követő 2-5 munkanapon belül történik meg. Abban az esetben, amennyiben a termék kiszállításának ideje 5-nél több munkanapot vesz igénybe, a vásárlót elektronikus levelezés formájában tájékoztatja az eladó a változásról.
 • Banki átutalás esetén a kifizetést követően kezdődik meg a kiszállítás.

Az eladó csak Magyarországon belüli címekre szállíttatja termékeit, a GLS futárszolgálat segítségével.

A futárszolgálat elérhetőségeiről az alábbi címen tájékozódhat a vásárló: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg.

KARKÖTŐKKEL ÉS KULCSTARTÓKKAL KAPCSOLATBAN

A karkötők és a kulcstartók szintetikus ásványokból készülnek.

AJÁNDÉKCSOMAGOKKAL KAPCSOLATBAN

Az eladó a csomagokban elhelyezett termékek márkáinak változtatási jogát fenntartja. Természetesen célja a prémium minőség megtartása.
A weboldalon az ajándékcsomagokról készült fotók nem reklámcélú termékmegjelenítést tartalmazhatnak a megfelelő illusztrálás érdekében.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A megrendelések/árajánlat feldolgozása nyitvatartási időben történik, mely a honlapon fel van tüntetve. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés/árajánlat leadására. A megrendelés teljesítése előtt a szolgáltató részéről visszaigazolás szükséges, melyben a szolgáltató leírja, hogy a termék elkészítése a szerződési felek által megbeszélt paraméterek alapján lehetséges-e.

ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.

(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék

kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket, amennyiben a termék sértetlen.

A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék

kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát

követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló

határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

GARANCIA

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

A vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta.

Ha a megrendelt termék hibásan érkezik a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag az átvételkor is hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem felel meg a felhasználási felek által írásba foglalt feltételeknek.

A termékek mosógépbe és egyéb háztartási gépekbe való helyezése tilos. A horgolt termékek kizárólag kézzel és kárpittisztító segítségével tisztíthatók.

Abban az esetben, ha a termék mosógéppel illetve egyéb nem megfelelő eszközzel kerül tisztításra, továbbá egyéb úton-módon a vásárló által fizikailag megsérül, az eladó nem köteles javítania vagy cserélnie az eladott terméket.

Amennyiben a termék minősége, anyaga romlik az idő múlásával, abban az esetben az eladó nem köteles javítani vagy cserélni.

A karkötők és a kulcstartók tisztítása enyhén nedves ronggyal javasolt, amennyiben hosszú távon a használat során fizikai behatások (napfény, víz) érik, a színük megváltozhat, melyre a szolgáltató szintén nem vállal felelősséget.

Méretprobléma esetén 14 napig van lehetőség cserére. Ebben az esetben kizárólag ugyanolyan cikkszámú termékre lehet cserélni.

A termék visszaküldésének díja a vásárlót terheli. Visszaküldésre csak hibátlan, sérülésmentes termék esetén van lehetőség.

PANASZKEZELÉS

Elektronikus levelezés formájában az alábbi elektronikus levelezési címre küldve: info@horgall.hu.

E-mail útján történő megkeresést követően a gyorsabb ügyintézés és a pontosabb panaszkezelés érdekében a szolgáltató telefonon keresztül is felveheti a kapcsolatot a vásárló által megadott telefonszámon keresztül.

ÉRTÉKELÉS

A webshop- és termékértékelésekkel kapcsolatban jelen felhasználási feltételek, valamint az ÁSZF ide vonatkozó rendelkezései az irányadók:

 • Az értékelési szolgáltatás célja, hogy a vásárlók jelezni tudják tapasztalataikat és értékelésüket a megrendelt termékkel és a webshop által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.
 • Az eladó az értékeléseket csak saját céllal, további vásárlói élmény fejlesztésére használja fel. Az eladó kijelenti, hogy a vásárló által küldött értékelést nem osztja meg senkivel és nem publikálja sehol, csak saját webshopjának továbbfejlesztésére használja fel.
 • Az eladó minden tőle elvárható lépést megtesz, hogy kiszűrje a visszaéléseket a rendszerben, ennek érdekében csak a megvalósult vásárlást követően teszi lehetővé a vásárló számára, hogy értékelést adjon le.
 • Az értékelési felület eléréséről a vásárló egy e-mailt kap az eladótól. A megírt és elküldött értékelést az eladó közvetlen e-mail címére (info@horgall.hu) továbbítja a rendszer.
 • Jelen ÁSZF elfogadásával a vásárló elfogadja, hogy a vásárláskor megadott e-mail címre a weboldalt (https://www.horgall.hu) üzemeltető rendszer automatikusan generált értékelést kérő levelet küldhessen a vásárlás teljesítése után.

SZERZŐI JOGOK

Bármely értékesítésre szánt felhasználása a horgall.hu termékeinek a gyártó/szolgáltató engedélye nélkül tilos, gyártó/szolgáltató engedélyével és forrásmegjelölés kötelezettségével lehetséges, abban az esetben, ha a gyártó (Bereczki Nóra egyéni vállalkozó) beleegyezik.

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon érhető el: https://www.horgall.hu/adatkezelesi-nyilatkozat

Budapest, 2020.07.02.